Famine in Sudan, 1994;

Patient vulture

A vulture waiting patiently for this little girl to starve to death.
(PL) Sęp czekający cierpliwie na smierć głodującej dziewczynki w Sudanie.

Photograher: Kevin Carter (1961-1994)
South Africa Pulitzer Prize winner, Kevin Carter, took his own life months after winning the Pulitzer Prize for feature photography for a haunting Sudan famine picture.

(PL) Fotograf: Kevin Carter (1961-1994)
Laureat Nagrody Pulitzera; Kevin Carter, popełnił samobˇjstwo w kilka miesięcy po zrobieniu tej nagrodzonej nagrodą Pulitzera fotografii w trakcie głodu w Sudanie w 1994 roku.